Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető

Az TIP-TOP. tájékoztatja a versenyein, túráin, esemény résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az TIP-TOP mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai
Név: TIP-TOP
Székhely: Ifjuságfalva h.sz. 174, 946 03 ,Szlovákia
Postacím: Ifjuságfalva h.sz. 174, 946 03 ,Szlovákia
e-mail cím: tiptopbufet1@gmail.com
Honlap: www.tiptop-bufet.eu

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásoddal, hírlevelünkre való feliratkozással, hozzájárulsz a lent részletezett adataid kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. A hozzájárulások bármikor visszavonhatóak. A visszavonás akadálya a versenyeken való részvételnek.

Más versenyző benevezése
Tapasztalatunk szerint ügyfeleink igénylik azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat is benevezhessék versenyeinkre. Ez az egyszerűsített nevezés a résztvevők és az TIP-TOP.. életét is megkönnyíti. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes megjelenését.

Az TIP-TOP . ezért megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük ügyfeleinket bürokratikus előírásokkal.

Az adatkezelés célja és időtartama
Az TIP-TOP. által folytatott adatkezelés általános célja:
- ügyfeleinek beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése
- az általunk szervezett események lebonyolítása
- ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása
- pénzügyi nyilvántartások vezetése
- statisztikák, elemzések összeállítása
- kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez

- eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése
- szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, tevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a TIP-TOP .
- statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
- célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti
- e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki
- SMS-ben hírt küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail)
- felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani)

Adattovábbítás külföldre
Az TIP-TOP. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre
Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az TIP-TOP . semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket (pl. életkor szerinti kategóriába sorolás egy adott versenyen) tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).

Adatfeldolgozó partnereink
A webnode.sk és a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az  www.tiptop-bufet.eu oldalt kiszolgáló szerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk. Időmérőink az adatokat kizárólag az TIP-TOP. által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.

Az eseményeink információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt.

Rajt- és eredménylisták
Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg és helyi, elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazhatja a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát,, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

Résztvevők a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek és SMS-ek küldése
E-mailt küldünk minden ügyfelünknek
- az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
- a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról
- szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából

SMS-t küldünk
- egyes versenyeinken a célba érés után az időeredmény közlésére,
- rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni (pl. erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez eseményen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: a neveztetők és adatrögzítők, a rendszergazda és az adatbázis kezelője, a pénzügyi dolgozók, a marketinges dolgozók.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye:
- Az TIP-TOP. adatkezelésének helye a TIP-TOP túra irodája (Ifjúságfalva h.sz 174, 946 03, - Szlovákia.) Itt üzemel fő adatbázisunk is
- Weboldalainkat a Szlovákiai webnode. elhelyezett szerver szolgáltatja

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok
Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.tiptop-bufet.eu weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:
- a látogatás időpontja
- a megtekintett oldal címe
- a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett)
- a látogató IP-címe
- a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző
- típusát, verziószámát tartalmazza

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok
A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

Alapadatok:
- teljes név, titulus
- születési dátum
- település
- állampolgárság
- e-mail cím
- egyesület (ha van, nem kötelező - a nemzetközi és helyi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- és eredménylistában)
- számlázási név és cím
- a rajtszámra írandó név (nem kötelező, csak ha a résztvevő kéri)
- baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége (nem kötelező - a versenyző és családja saját érdekét szolgálja)
- egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.)

Adatbiztonság
A TIP-TOP. minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfelek, nevezők, versenyzők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az ügyfél, nevező, versenyző bármikor jogosult tájékoztatást kérni az TIP-TOP. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az TIP-TOP-hoz intézett e-mail útján. Az ügyfél, nevező, versenyző jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az az TIP-TOP-hoz intézett e-mail útján. Az TIP-TOP. az ügyfél, nevező, versenyző kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az TIP-TOP. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: tiptopbufet1(kukac) gmail (pont) com (tiptopbufet1@gmail.com). Az ügyfél, nevező, versenyző bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.

Adatok törlése
Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott "baj esetén értesítendő" elérhetőségeit, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben úgy érzi, hogy az TIP-TOP vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az TIP-TOP. -al valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.
Ha úgy véli, hogy a TIP-TOP. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Magyaroszág
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
Az TIP-TOP. kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.