Lečofest 2020

Dedina Mládeže 29.08.2020

Informácia

Očakávame variacich skupín na Lecofest 2020, Počet účastníkov je obmedzený registrácia len online na stránke www.tiptop-bufet.eu.
Kategórie: Lečo, guláš, ostatné.
Miesto: Dedina Mládeže, dňa 
Drevo, voda, miesto zabezpečená!
Registračné 10 € sa platí na mieste!
podrobné informácie dostanete na tel. číslo: 0940 861 077 alebo na Facebook "Tip-Top Bufet Dedina Mládeže- Ifjúságfalva! skupine.

Vyhlásenie

Ja ako zástupca skupiny vyhlasujem, že ja ani členovia skupiny neprejavujeme príznaky akútneho ochorenia a že orgán na ochranu zdravia, ani ošetrujúci lekár nám nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad.) Nie je známe, že by sme my, naši príbuzní alebo iné osoby, ktoré s nami žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkovité ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý, že by som sa dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Online Registrácia

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Polia označené hviezdičkou ( * ) sú povinné !  

Prihlásenie a Registrácia nezaväzuje účasť na podujatí!
Registrácia nadobudne platnosť až po zaplatenia registračného poplatku.