Vyhlášky

Základné predpisy pre cyklistov a bicykle. 

Tu si môžete stiahnuť pravidlá cestnej premávky, cyklisti a aj chodci sú účastníkmi cestnej premávky. Preto si treba uvedomiť, že aj cyklista musí rešpektovať dopravné značky rovnako, ako každý iný účastník cestnej premávky.